Jump to content

Majesty

Turkish Moderators
 • Content Count

  235
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6
 • Country

  Turkey

Majesty last won the day on October 19

Majesty had the most liked content!

Community Reputation

53 Excellent

About Majesty

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

741 profile views
 1. Permanent 250% XP bonus is now active. Increased amount of CR winners for the american timezone (7:00 server time) by 16 (from 32 to 48). Added Rhodium item to Sundries NPC, you can buy and sell it for 2 billion of coins. Halloween event started and it will last roughly 2 weeks; Cursed pumpkins spawn all over moradon and inside/around of bowl in CZ every 5-7 minutes. They shall drop cosmetic items and materials for the exclusive seasonal-helmets/masks, but also PUS items and candies that can buff your HP and AC by 2500 and 400 respectively. Cursed Jack-o-lantern will spawn -occasionaly- by GM's in bowl. it shall drop cosmetic items, materials for the exclusive seasonal helms/masks, PUS items but also Iron Neck, Iron Belt and Glass Belt in very low rate. You can exchange all the halloween crafting materials to the Jack-O-Lantern NPC located in Moradon (327,402). -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------- Sabit %250 XP bonus aktif. Amerikan saat diliminde (server saat 7:00) CR etkinliğinin kazanan kişi sayısı 16 artırıldı. (32'den 48'e) Rhodium item Sundries NPC ye eklendi, 2 milyar para ile alıp satabilirsiniz. Cadılar bayramı etkinliği başladı ve yaklaşık 2 hafta sürecek; Lanetli balkabakları her 5-7 dakikada bir moradon üzerinde ve CZ bowl etrafında/içinde spawn olacak. Kozmetik ürünler, etkinlik kaskları/maskeleri, PUS ürünleri ve sırasıyla HP ve AC nizi 2500 ve 400 kadar şekerler düşürecektir. Lanetli Jack-o-fener GM'ler tarafından CZ Bowlda summon edilecek. kozmetik ürünler, etkinlik kaskları/maskeleri, PUS ürünleri ve düşük şans ile Iron Neck, Iron Belt ve Glass Belt düşecektir. Tüm cadılar bayramı materyallerini moradonda bulunan Jack-O-fener NPC'de değiştirebilirsiniz (327,402). -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------- El bono permanente de 250% de EXP ahora está activo. Se agrego mas cantidad de ganadores de CR PK para la zona horaria americana (7:00 hora del servidor) en 16 (de 32 a 48). Se agrego Sundries NPC Rhodium , puedes comprarlo y venderlo por 2 mil millones de monedas. El evento de Halloween comenzó y durará aproximadamente 2 semanas; Cursed pumpkins estara por todo moradon y dentro / alrededor del bowl en CZ cada 5-7 minutos. Dejarán caer artículos y materiales cosméticos para los exclusivos cascos / máscaras de temporada, pero también artículos PUS y dulces que pueden mejorar su HP y AC en 2500 y 400 respectivamente. Cursed Jack-o-lantern se generará, ocasionalmente, por GM's en bowl. deberá dejar caer item cosméticos, materiales para los exclusivos cascos / máscaras de temporada, artículos PUS pero también Iron Neck, Iron Belt y Glass Belt en Drop muy baja. Puedes intercambiar todos los materiales de artesanía de Halloween al PNJ Jack-O-Lantern ubicado en Moradon (327,402).
 2. There isnt enough proof about luring/trade spaming on that screenshots.
 3. Mesela paneldeki oylamayı takip ettin mi? İtem kiralama mevzusu uzun zamandır düşündüğümüz konu ve yakın zamanda eklenecek. 5k NP sınırı kaldırılmayacak. Çünkü önüne gelen çıplak itemsiz karakterlerle etkinliklere kayıt oluyor ve oyuncular için zor durum oluşturuyor. Örneğin BDW partyine çıplak karakter olmasını ister misin? Oyun hem yeni oyunculara hem de mevcut oyunculara göre sürekli güncelleniyor. Şu an ki mevcut durumda yeni başlayan birisinin 1 ay vakit ayırarak bir çok oyuncuyu yakalayabileceğinin farkında olmalısın.
 4. i cant see any trade screen or luring any mob on that picture. do you have another proof?
 5. Sadece bu mu dikkatini çeken güncellemeler arasında?
 6. Stats of vice-commandant Guard have been boosted. Stats and item drops of Ultima have been boosted, it shall now drop 2x uniques with 100% drop rate (there cannot be two in/ib/gb in a loot-box). Bravery Awards have been added in the Border Defense War, 10x Bravery Awards in victory and 5x Bravery Awards in defeat. The king elections have started. Halloween event will start on 18/10/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vice-commandant guard yaratığının statları artırıldı. Ultima bossunun statları ve dropları artırıldı. %100 drop şansı ile 2x uniq item düşecektir. (aynı kutuda iki adet in/in/gb olmayacak) Bravery Awards Border Defense War etkinliğine eklendi. Kazanan taraf 10x, kaybeden taraf 5x Bravery Award kazanacaktır. Krallık seçimi başladı Cadılar Bayramı etkinliği 18/10/2019 da başlayacaktır. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------- Se han aumentado los stats del vice-commandant. Se han aumentado los stats y drops de Ultima, ahora dejará caer 2x úniq item del 100% (no puede haber dos in / ib / gb en una drop ). Se han agregado los Premios Bravery en la BDW, 10x Bravery Awards para los ganadores y 5x Bravery Awards en los que pierdan. Las elecciones del rey han comenzado. El evento de Halloween comenzará el 18/10/2019.
 7. server is going really good. you should move out moradon a bit more my friend
 8. with multiclient if you have 2x account at same zone you can get disconnect like you said
 9. bugfix: All bugs found regarding Clan War registration system have been fixed. bugfix: 350 KC voucher reward for the Clan War winners has been fixed. update: You can now type "exit" on chat in order to quit from the Clan War. update: Sundries, Potion, Inn Hostess and Exit NPCs have been added at the center of the Clan War zone. update: Minimum 100k clan NPs requirement has been added for registering to Clan War. update: Stats of Isiloon boss have been increased in Isiloon's Lair, since all clan members of the winner clan can be teleported in there. P.S. Applied some critical patch updates in order to fix the login-issue. It's not fully fixed yet because we've to test server's stability but it should be fully fixed with the next server updates. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------- Clan savaşı kayıt sistemine ilişkin bulunan tüm hatalar giderildi. Clan savaşı kazananlar için 350KC ödül düzeltildi. Clan savaşından çıkmak için sohbete "salida" yazabilirsiniz. Misceláneas, Poción, Anfitriona de la posada y Salida NPC ler Clan savaş alanının ortasına kısmına eklenmiştir. Clan savaşına kayıt olmak için en az 100k clan NP gereksinimi eklendi. Isiloon Lair deki Isiloon jefe statları yükseltildi. Çünkü kazanan clanın tüm üyeleri oraya ışınlanabiliyor No: Iniciar sesión sorunu çözmek adına bazı kritik yama güncellemeleri uygulandı. Henüz tam olarak çözülmedi çünkü prueba de estabilización sunucu etmemiz gerekiyor ancak bir sonraki güncellemeler ile tamamiyle düzeltilmiş olacak. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------- Corrección de errores: se han solucionado todos los errores encontrados con el sistema de registro de Clan War. Corrección de errores: se ha corregido la recompensa de cupón de 350 KC para los ganadores del Clan War. Actualización: Ahora puedes escribir "salir" en el chat para salir de la Clan War. Actualización: Se han agregado NPCs Sundries , Potion. en la salida en el centro de la zona de Clan War. Actualización: se ha agregado un requisito mínimo de 100k de NP de clan para registrarse en Clan War. Actualización: Las estadísticas del jefe de Isiloon se han incrementado en la Guarida de Isiloon, ya que todos los miembros del clan ganador pueden ser teletransportados allí. PD: Aplica algunas actualizaciones críticas de parches para solucionar el problema de inicio de sesión. Todavía no está completamente solucionado porque tenemos que probar la estabilidad del servidor, pero debería estar completamente solucionado con las próximas actualizaciones del servidor. ( cualquier sugerencia pueden hacerlas ) GL & HF 👻
×
×
 • Create New...